Academy Aachboun


De insteek van de Aachboun Academy is om getalenteerde Nederlanders te helpen die door omstandigheden er niet in slagen om hun talenten te ontwikkelen, met als doel dat ook zij hun talenten succesvol kunnen ontplooien. De Aachboun Academy doet dit belangeloos, onze hulp is GRATIS.

Uitzonderlijke talenten kunnen wij in contact brengen met prestigieuze bedrijven. Voorbeeld: een uitzonderlijk mode/fashion talent – contact: Louis Vuitton.

De Aachboun Academy zal die talenten dan enige tijd volgen (in het kader van een coaching traject), zodat waar nodig bijgestuurd kan worden. 

Aanmeldingsformulier invullen