Ex-verloofde Johnny de Mol dient tuchtklacht in tegen advocaat Teurlings

HP De Tijd
dinsdag 19 november 2019

De ex-verloofde van Johnny de Mol, Shima Kaes, heeft een tuchtklacht ingediend tegen advocaat Mark Teurlings. Zij beschuldigt hem ervan vertrouwelijke en ‘belastende’ informatie over haar relatie met de televisiepresentator te hebben besproken met journalist Mark Koster, die werkt aan een boek over de familie De Mol. Deze aantijging blijkt uit officiële stukken die HP/De Tijd in zijn bezit heeft. Advocaat Teurlings ontkent de beschuldigingen.

Volgens de tekst van de tuchtklacht tegen Teurlings heeft Kaes in december 2015 contact gezocht met de advocaat. Zij wilde juridisch advies over ‘aanhoudende (suggestieve) publicaties’ over de relatiebreuk met haar ex-verloofde, Johnny de Mol. Besloten werd om de zaak nog even ‘aan te kijken’ aldus de stukken.

Toen Kaes in april 2016 opnieuw door een landelijk medium werd benaderd met ‘privé vragen over haar relatiebreuk’ nam zij weer contact op met advocaat Teurlings en verstrekte zij hem bijzonder gevoelige informatie, zo staat in de tuchtklacht:

“Op verzoek van de heer Teurlings heeft mijn cliënte (Shima Kaes, red.) op 21 april 2016, tijdens een bespreking op zijn kantoor, de heer Teurlings zeer gevoelige privé foto’s ter hand gesteld, waarvan 103 van cliënte en 10 foto’s van Johnny de Mol.”

Teurlings is ook een zeer belastende audiotape ter hand gesteld.

Bron: Tuchtklacht tegen advocaat Teurlings

En ook lezen we: “Daarnaast heeft cliënte de heer Teurlings bij die gelegenheid op zijn verzoek ook een zeer belastende audiotape ter hand gesteld, welke audiotape een gesprek betreft tussen haar en Johnny de Mol over hun relatiebreuk.”

Deze gevoelige en volgens de tuchtklacht ‘belastende’ informatie zou de vrouw naar eigen zeggen alleen met haar advocaat hebben gedeeld. Uit de stukken blijkt dat zou zijn afgesproken ‘dat de heer Teurlings de familie de Mol zou polsen hoe zij tegen de kwestie met cliënte aankijken’.

Uit een WhatsApp bericht dat – zo staat in de klacht – afkomstig is van Teurlings zou vervolgens blijken ‘dat de familie De Mol en hun vriendengroep totaal voorbereid is op een aanval’ op de ex-verloofde.

Ook zou Teurlings de vrouw volgens de tekst van de klacht het volgende hebben bericht: “Het is me duidelijk dat als je iets doet, je zoveel shit over je heen gaat krijgen (…).”

Daarna zou Kaes weinig tot niets meer van Teurlings hebben vernomen. Tót zij in december 2018 een WhatsApp bericht van de advocaat ontving, dat hij op zijn kantoor een gesprek heeft gehad met journalist Mark Koster, die een boek schrijft over de familie De Mol.

In de tuchtklacht staat dat Teurlings schrijft: “Natuurlijk zou hij het liefst met jou willen praten en de totale bevestiging krijgen maar hij is ook al blij met een foto en de bevestiging dat dat van die avond is”.

Journalist Mark Koster bevestigt tegenover HP/De Tijd dat hij bij Teurlings op ‘bezoek’ is geweest, maar wil niet zeggen hoe hij weet dat er sprake zou zijn van ‘belastende’ informatie met betrekking tot de breuk tussen Shima en Johnny de Mol.

Koster zegt hierover in een reactie: “Over gesprekken met bronnen kan en wil ik in dit stadium niets zeggen. Kennelijk is bekend geworden dat ik een bezoek heb gebracht aan mr. Teurlings. Dat klopt inderdaad. Ik ben op de hoogte van het bestaan van foto’s en een audiotape, maar over de al dan niet ‘belastende’ inhoud daarvan kan en wil ik niks kwijt.”

Uit de tuchtklacht zelf blijkt overigens op geen enkele wijze wat de aard en omvang van de ‘belastende’ informatie zou zijn, noch blijkt dat Johnny de Mol iets onoirbaars heeft gedaan in relatie tot zijn ex-verloofde.

Kaes beschuldigt Teurlings er nu van zonder haar toestemming met journalist Mark Koster over haar te hebben gesproken. In de tuchtklacht staat: “Daarnaast ging die bespreking over haar persoonlijke levenssfeer, te weten over de belastende privé foto’s  (…) welke foto’s door mijn cliënte uitsluitend aan de heer Teurlings zijn verstrekt.”

Ook staat in de tuchtklacht dat Kaes zich ‘geïntimideerd’ heeft gevoeld door de inhoud van WhatsApp berichten: “Het enkele gegeven dat de heer Teurlings aan cliënte doorgeeft dat de familie De Mol en hun vriendengroep bereid is om ‘karaktermoord’ op mijn cliënte te plegen en hij als advocaat haar vervolgens waarschuwt in plaats van haar belangen te dienen, heeft mijn cliënte destijds (en nu nog steeds) hard geraakt.”

Ik ben op de hoogte van het bestaan van foto’s en een audiotape, maar over de al dan niet ‘belastende’ inhoud daarvan kan en wil ik niks kwijt.

Journalist Mark Koster

Teurlings zou daarmee volgens de tuchtklacht in strijd hebben gehandeld met de gedragsregels die gelden voor advocaten. De tuchtklacht besluit met het verzoek aan de Deken van de orde van Advocaten in Amsterdam, om ‘Teurlings als advocaat van het tableau te schrappen’. 

Juridisch adviseur Karim Aachboun, die namens de ex-verloofde optreedt in deze zaak, weigert tegenover HP/De Tijd nader in te gaan op vragen over de aard van de ‘belastende’ informatie. Hij laat schriftelijk weten: “Ik kan bevestigen dat er een tuchtklacht tegen strafrechtadvocaat Mark Teurlings is ingediend. Mijn cliënte Shima Kaes eist dat advocaat Mark Teurlings van het tableau wordt geschrapt wegens ernstige integriteitsschendingen.”

Advocaat Teurlings schrijft op zijn beurt in een reactie op vragen van HP/De Tijd over de tuchtklacht: 

“Met verbazing nam ik kennis van uw mail. Ik herken mijzelf hier totaal niet in en hetgeen u stelt is aantoonbaar onjuist en zal ik indien nodig de Deken uitleggen en laten zien. U stelt dat Mark Koster heeft bevestigd dat ik heb gesproken over een vertrouwelijke kwestie. Dat is onjuist en Mark Koster bevestigde mij vanmiddag dat hij dit ook niet heeft gezegd.

Voor zover Mark Koster bevestigt dat hij mij heeft gesproken kan ik zeggen dat het feitelijk juist is dat hij op mijn kantoor is geweest zonder dat hij van tevoren kon aangeven over wie. Omdat ik Mark Koster al lang ken heb ik hem ontvangen en aangehoord. Uiteraard heb ik mij in het geheel niet uitgelaten over vertrouwelijke kwesties.

De andere zaken in uw mail ontken ik met kracht. Ik heb geen enkele vertrouwelijke informatie of eventueel materiaal gedeeld. Ook dat kan ik aantonen. Mark Koster kan u ook dat bevestigen dat ik dat niet heb gedaan. Ik heb te allen tijde uitsluitend het belang van cliënten voor ogen. Op andere vragen zal ik de Deken eventueel antwoord geven en ik zie dat met vertrouwen tegemoet.”

Ik heb te allen tijde uitsluitend het belang van cliënten voor ogen.

Advocaat Mark Teurlings

In een reactie op deze verklaring van Mark Teurlings zegt journalist Mark Koster: “Wat er met mr. Teurlings is besproken gaat niemand wat aan. Appjes waarin hijzelf praat over de inhoud van het gesprek versterken mijn vermoeden dat ik mij niet voor niks tot hem heb gewend.”