AZ zint op juridische stappen om ticket Champions League in de wacht te slepen

de Volkskrant
dinsdag 7 juli 2020

Bij AZ is de onvrede over de afloop van het seizoen zo groot dat het een beroep bij het in Zwitserland gevestigde sporttribunaal CAS niet uitsluit. De Alkmaarse club meent recht te hebben op het startbewijs voor de Champions League.

De KNVB heeft dat toegewezen aan Ajax na de door corona afgebroken competitie. Rechtstreekse deelname aan het toptoernooi levert pakweg 35 miljoen euro op. AZ speelt als beoogde nummer twee voorronden met onzekere afloop.

‘KNVB-directeur Gudde heeft objectief en aantoonbaar gelogen’, stelt Karim Aachboun, tot voor kort juridisch adviseur van AZ inzake de toewijzing van het startbewijs in het Europees voetbal. Vanwege de coronacrisis stelde de KNVB dat het reglement niet van toepassing was bij de aanwijzing van clubs voor Europese toernooien, waarna een paragraaf uit datzelfde reglement is gebruikt om het verschil te maken. Dat klopt niet, vindt AZ.

Ajax kreeg het Champions League-ticket op grond van een beter doelsaldo. Bij AZ vinden ze dat het objectiever was geweest als het onderling resultaat had beslist. AZ won twee keer van Ajax en beroept zich op Uefa-richtlijnen van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie. 

Spoedprocedure

De Uefa neemt op 3 augustus een besluit over Europese inschrijvingen. Bij een voor AZ onbevredigende beslissing stapt de club mogelijk naar het CAS voor een spoedprocedure. Woordvoerder Katy Hogg van het sporttribunaal zegt dat een uitspraak in zo’n zaak binnen een paar uur kan volgen.

Aachboun onderbouwt zijn beschuldiging door correspondentie te tonen met de Uefa en KNVB, alsmede krantenstukken. Zo zegt directeur betaald voetbal van de KNVB Eric Gudde op 18 juni in De Telegraaf over de afloop van de competitie: ‘Nu moest het bestuur betaald voetbal beslissen, omdat er geen reglement is.’ 

Aachboun: ‘Nederland is op het verkeerde been gezet, omdat in de media het beeld verscheen dat AZ oeroude spelregels wil veranderen en opeens het onderling resultaat wil laten tellen. Zo simpel ligt dat niet. Gudde heeft gelogen tegen de Uefa en het voetbalpubliek, althans, Gudde heeft de Uefa verkeerd voorgelicht. Eerst is schriftelijk, meermaals, door de KNVB bevestigd dat er geen reglement van toepassing is. 

‘Het bestuur betaald voetbal beslist dan op basis van Uefa-richtlijnen waaronder objectiviteit. Onderling resultaat is objectiever dan doelsaldo, vinden wij. Maar in plaats van die Uefa-richtlijnen te volgen, valt de KNVB terug op doelsaldo, uit artikel 17 van het reglement. Dat deugt niet. Gudde is hierdoor ongeloofwaardig als KNVB-directeur.’

Geprikkeld

Gudde reageert geprikkeld: ‘In alle stukken naar KNVB en Uefa laat deze meneer blijken het niet te begrijpen of willen begrijpen. Wij hebben steeds gezegd dat het moeten beëindigen van de competitie vanwege corona niet is geregeld in de reglementen. Het besluit om voortijdig te moeten stoppen is daarom genomen op grond van artikel 1 lid 6 RWBV (reglement wedstrijden betaald voetbal, red.): het bestuur betaald voetbal beslist in gevallen waarin het reglement niet voorziet.’

Gudde: ‘Voor wat betreft de verdeling van Europese tickets schreef de Uefa voor dat deze verdeling gebaseerd moet zijn op de sportieve resultaten in het seizoen 2019-2020. Om hieraan invulling te geven, hebben wij gekeken naar de ranglijst op het moment van stoppen. De regels voor deze ranglijst staan in de reglementen, artikel 17. Kortom, hier is sprake van verschillende besluiten, niet van één besluit.’

Niemand is op het verkeerde been gezet, vindt Gudde. ‘Dat blijkt ook uit de antwoorden van de Uefa over het correct handelen van de KNVB. Daarin staat dat Ajax behandeld zal worden als winnaar van het nationale kampioenschap. Aachboun heeft dezelfde reactie gehad, tot twee keer toe. Er is maar één iemand die een loopje met de waarheid neemt. Ik heb bovendien de indruk dat de heer Aachboun om publiciteit verlegen zit.’ 

Aachboun ontkent dat ten stelligste: ‘Ik hoef geen sympathie. Het gaat mij alleen om rechtvaardigheid.’

Vechter

Aachboun heeft een bijnaam: de Rocky Balboa van de Zuidas. Hij is een vechter die het in een arbeidsconflict onverschrokken opnam tegen minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus. Hoewel Aachboun officieel niet langer namens AZ spreekt, distantieert AZ zich na lezing van het artikel niet van zijn uitspraken. 

‘Ik kan inhoudelijk niet reageren op vragen’, aldus een woordvoerder. AZ wacht de uitslag van het bij de Uefa aangetekende protest af en mag tot die tijd geen commentaar leveren. De Uefa liet bij het laatste overleg met de bonden weten te studeren op de Nederlandse situatie, vanwege het protest van AZ.

AZ voelt zich genegeerd. Vragen aan de KNVB zijn onbeantwoord gebleven, zo blijkt ook uit een interview met algemeen directeur Robert Eenhoorn in Het Parool van zaterdag 27 juni. ‘We ontvingen verzoeken van meerdere clubs’, schrijft Gudde in een in het Engels gestelde brief aan Aachboun, die ook naar de Uefa is gestuurd. 

‘We besloten geen individueel antwoord te sturen naar die clubs, maar hun opmerkingen samen te bespreken in de videovergadering van 24 april.’ Gudde voegt nu toe: ‘We stonden en staan open voor iedereen. Er was bij de KNVB geen enkel loket gesloten.’